Kiusaamista ja epäasiallista käytöstä

Teksti
SML:n kyselyyn vastanneista peräti 32% on havainnut tai kokenut kiusaamista tai epäasiallista käytöstä lajiemme parissa.

Viime vuoden ja myös alkuvuoden aikana mediassa on uutisoitu monista urheilutoiminnassa esille nousseista epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen tilanteista. Tämän keskustelun pohjalta myös Suomen Moottoriliitossa nähtiin tärkeäksi selvittää ajantasainen tilanne lajiemme osalta niissä mahdollisesti esiintyvän epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen kartoittamiseksi. Selvitys toteutettiin avoimena verkkokyselynä, joka oli avoinna kuukauden ajan (20.3.2023-20.4.2023).

Vuonna 2022 toteutettiin laaja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka yhtenä osa-alueena käsiteltiin myös kiusaamista ja epäasiallista käytöstä. Tämän vuoden kyselyn tuloksista saadaan näin myös vertailupohjaa kyselytulosten analysointiin.

Juuri päättyneeseen kyselyyn saatiin yhteensä 122 vastausta eri lajien harrastajilta, kilpailijoilta, toimitsijoilta kuin huoltajiltakin. Vastaajista 68% koki, että he eivät olleet havainneet tai kokeneet epäasiallista käytöstä tai kiusaamista lajiemme parissa. Noin 32% vastaajista oli havainnut tai kokenut kiusaamista ja epäasiallista käytöstä.

– On erittäin huolestuttavaa huomata, että noin suuri osa vastaajista on kokenut kiusaamista tai epäasiallista käytöstä. Kyselyn tulokset osoittavat selkeästi, että työtä vastuullisuusasioiden parissa on tehtävä jatkossakin sekä viestittävä selvästi, että kiusaamiselle tai epäasialliselle käytökselle SML:n tai sen jäsenkerhojen toiminnassa ei ole tilaa, toteaa SML:n kerhotoiminnan kehittäjä Miska Jokinen.

Esille nousseet tapaukset ovat olleet muun muassa lasten välistä kiusaamista, selän takana puhumista sekä toiminnan ulkopuolelle jättämistä. Aikuisten osalta esille nousi erityisesti alkoholin aiheuttamat häiriöt, jotka ovat ilmenneet esimerkiksi häiritsevänä metelinä yöaikaan.

– Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että SML:n kilpailutoiminnassa promillerajaksi on asetettu 0,00‰, mikä koskee niin kilpailijoita, vanhempia/huoltajia, valmentajia sekä toimitsijoita.

Kyselyssä esille nousseet tapaukset käydään läpi lähiviikkojen aikana yhteistyössä asianosaisten kanssa SML:n kerhotoiminnan kehittäjän avustamana. Lisäksi SML:n Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä käsittelee kyselyn tulokset kokouksessaan toukokuussa ja samassa yhteydessä käydään läpi myös toimenpiteitä esiin nousseiden asioiden parantamiseksi tulevaisuudessa.

Kaikilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen
SML haluaa myös muistuttaa, että jokaisella toimintaan osallistuvalla on roolista riippumatta velvollisuus puuttua havaittuun epäasialliseen käytökseen tai kiusaamiseen. 

Kerhotoiminnassa esille tulleiden epäasiallisen käytöksen ja kiusaamistilanteiden osalta kerhon hallitus on ensisijainen taho, joka puuttuu esille tulleeseen tilanteeseen. Selvitystyössä on tärkeää kuulla kaikkia osapuolia sekä tehdä kirjallinen dokumentti sekä suoritetuista kuulemisista ja selvityksistä että kerhon hallituksen mahdollisesti tekemästä päätöksestä esimerkiksi kurinpitotoimenpiteiden osalta. 

SML:n alaisten virallisten kilpailuiden osalta kilpailun tuomaristolla on velvollisuus puuttua havaitsemaansa tai heille tietoon saatettuun epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen. Kuten kerhotoiminnassakin, myös tuomariston toiminnassa kuulemiset, kirjaamiset ja päätökset on tärkeää suorittaa asianmukaisesti, jotta voimme varmistaa kaikkien osapuolten oikeusturvan parhaimmalla mahdollisella tavalla.

SML:n verkkosivuille on koottu kattavasti tietoa vastuullisuusasioihin liittyen sekä ohjeita tilanteiden selvittelyyn. Epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen osalta SML:n kerhotoiminnan kehittäjä Miska Jokinen auttaa, neuvoo ja tukee tilanteiden selvittelytyössä. Tavoitat hänet sähköpostitse (miska.jokinen@moottoriliitto.fi) tai puhelimitse (040 190 9475).