Yhteiset pelisäännöt kisavarikoille

Teksti
Kuva
Jani Hovi
Kesän kilpailukausi 2023 on aluillaan ja SML haluaa vielä muistuttaa kilpailijoita, mekaanikkoja, huoltajia sekä muita kilpailutapahtumaan osallistuvia henkilöitä hyvistä käytöstavoista kilpailualueella sekä kilpailualueen läheisyydessä.

Kilpailutoiminnan tulevaisuuden jatkuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kilpailualueelta ei kantaudu lähialueen asukkaille ylimääräistä meteliä, eikä naapurustolle aiheuteta haittaa kilpailutapahtuman aikana. On myös erittäin tärkeää, että kilpailupaikkakunnan yrityksille ei aiheudu haittaa kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden tai heidän taustajoukkojensa toimesta.

Kilpailuun osallistuva kilpailija on vastuussa itsensä lisäksi myös omien taustajoukkojensa mahdollisista toimista. Tämä vastuu koskee myös alaikäistä kilpailijaa, eli käytännössä alaikäinen kilpailija saattaa olla SML:n sääntöjen näkökulmasta vastuussa omissa taustajoukoissa olevan täysi-ikäisen henkilön toimista.

Tärkeää on huomioida, että kaikki kilpailuun ilmoittautuneet henkilöt taustajoukkoineen ovat kilpailunjärjestäjän toimivaltuuksien piirissä. Tämä käsittää myös ilta- ja yöajan, jolloin varikolla tulee olla voimassa varikkohiljaisuus. Kilpailunjärjestäjä valvoo alueen järjestystä ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin. On hyvä myös muistaa, että alkoholin käyttö ei kuulu kilpailuun liittyvälle varikkoalueelle.

Mikäli kilpailijan, tai hänen taustajoukoissansa olevan henkilön katsotaan syyllistyneen edellä mainittuihin asioihin, on kilpailun tuomaristolla oikeus määrittää kilpailijalle maksimissaan 330€ sakko tai muu urheilusäännöstön määrittämä rangaistus.

Pidetään yhdessä huolta sujuvasta ja kaikkia huomioivasta kilpailutoiminnasta, jotta kaikki pääsevät nauttimaan hienoista kilpailutapahtumista kevään ja kesän 2023 aikana.

Menestystä kaikille tulevan kauden kilpailuissa!