Pitkäjänteinen työ liikennevakuutuslain ympärillä jatkuu

Teksti
Kuva
Jani Hovi
Suomen Moottoriliitto kertoo missä mennään liikennevakuutuslain uudistuksen osalta.

Koko moottoriurheilua ja moottoripyöräharrastamista vuosikaudet liikuttanut liikennevakuutuslaki on ollut ongelmallinen ja tulkinnanvarainen moottoriurheilun näkökulmasta. Liikennevakuutuslaissa moottoriurheiluun vaikuttaviin ongelmiin pyritään nyt etsimään ratkaisua, kun lain päivitys on ajankohtaista. Moottoriliiton liikennevakuutustyöryhmä jatkaa pitkäjänteistä työtään, jotta Suomen lainsäädäntöön saataisiin tarkennuksia, jotka selkeyttäisivät lakia. Kuluvan syksyn aikana on tehtävä hartiavoimin vaikuttamistöitä, jotta Moottoriliiton ajamat näkemykset otetaan huomioon lakipäivityksessä. Tässä artikkelissa käydään läpi koko prosessin vaiheita, jotta kaikille avautuisi paremmin mitä kaikkea on vuosien varrella tehty selkeämmän lainsäädännön hyväksi.

Liikennevakuutuslain uudistustyö Moottoriliiton näkökulmasta

Työ on kestänyt jo vuosikymmeniä. Pitkää pinnaa, byrokratiaa ja eri tahojen lausuntoja ja mietintöjä on pyöritelty niin ministeriöiden, työryhmien ja virkamiesten pöydillä jo vuodesta 2007.

Ensimmäiset yhteydenotot lakiuudistuksen puitteissa tehtiin jo vuonna 2007 Ville Salosen toimesta Sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan. Moottoriliitto puheenjohtajansa Tapio Nevalan johdolla hoiti yhteydenpitoa asian edistämiseksi tehokkaasti ja edunvalvonnan parissa kului valtava määrä työtunteja.

Vuosia työn alla ollut liikennevakuutuslainsäädännön uudistustyö on ollut vähintäänkin vaiheikas. Eduskunta hyväksyi lopulta uuden lain ja se astui voimaan 1.1.2017. Laki läpikävi useita lausuntokierroksia ja työtä on hidastanut vuosien varrella tehdyt työryhmän henkilövaihdokset sekä EU-direktiivien tuomat muutostarpeet.

Suomen Moottoriliitto osallistui aktiivisesti lainsäädäntötyöhön koko prosessin ajan ja teki yhteistyötä STM:n, LVK:n, Autourheilun lajiliitto AKK:n, Teknisenkaupan ja Palveluiden Yhdistyksen, Autoliiton ja Moottoripyörien Tuontikauppiaat ry:n kanssa. Tavoitteena on alusta alkaen ollut vakuutusvelvoitteiden ja muun muassa eristetyn alueen määritelmän selkeyttäminen, jotta sekavasta lainsäädännöstä ja tapauskohtaisista käsittelyistä päästäisiin enemmän harrastaja- ja kilpailijaystävällisempään käytäntöön. Tilanne voi olla niin käsittämätön, että kuljettaja ei voi tietää etukäteen mistä vakuutuksesta mahdollinen vahinko korvataan ja näin ollen ei pysty pitämään omasta vakuutusturvastaan huolta. 

Vuoden 2016 hallituksen esitys oli sisällöltään melko hyvä ja se olisi arvioiden mukaan laskenut rekisteröimättömien moottoripyörien vakuutusmaksuja merkittävästi. Viimeisen eduskunnassa tapahtuneen kuulemistilaisuuden jälkeen tapahtui kuitenkin jotain mihin Moottoriliitto ei enää voinut vaikuttaa. Muutamien kansanedustajien toimesta tehdyt muutokset romuttivat vuosien työn.

Taustalla tehdyt muutokset koskivat lainsäädäntöä juuri rekisteröimättömien moottoripyörien liikennevakuutusten hinnoittelua koskevilta osin ja hallituksen esityksen perusteella odotettuja uudistuksia ei lakiin tullutkaan.

Pettymys oli luonnollisesti valtava. Täytyi aloittaa taas alusta ja pyrkiä muilla keinoin vaikuttamaan liikennevakuutuslainsäädännön ongelmiin. Tavoitteena on ja on aina ollut saada aikaan harrastajan ja kilpailijan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Kansainvälistä yhteistyötä ja edunvalvontaa

Liikennevakuutuslain eri vaiheissa on tavattu ministereitä ja keskustelu kansanedustajien kanssa sekä pidetty yhteydet avoinna myös kansainväliseen moottoripyöräliittoon FIM:n suuntaan. Yhteistyö on ollut tiivistä myös STM:n ja LVK:n kanssa.

Moottoriliitto antoi lausuntonsa FIM:n lausuntopyyntöön syksyllä 2017. FIM keskittyi koordinoimassaan työssä erityisesti liikennevakuutuksen korvauslaajuuteen ja liikennealueen määritelmään EU-tasolla. Moottoriliitto tavoitteli lausunnolla selkeämpiä linjauksia liikennevakuutukseen ja sen voimassaoloon moottoriurheilussa.

Suurimmat haasteet ovat rekisteröimättömien kilpailukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen vakuuttamisen kanssa sekä eristetyn alueen määritelmä tulkinnanvaraisuudessa. Laki on näiltä osin tulkinnanvarainen ja jopa asettaa moottoripyöräurheilijat ja harrastajat eriarvoiseen asemaan.

EU-direktiivin kansallinen täytäntöönpano

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 13.1.2022 työryhmän ns. liikennevakuutusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi. Työryhmän tehtävänä oli laatia mietintö hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän jäseninä olivat edustus oikeusministeriöstä, Autoliitto ry:stä, Finanssiala ry:stä, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:stä, liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta, Liikennevakuutuskeskuksesta ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uuden päivitetyn liikennevakuutuslainsäädännön luonnoksen lausuntokierrokselle. Uuden lain päivitys liittyy uuteen liikennevakuutusdirektiiviin ja lausuntokierros päättyi 26.3.2023.

Liikennevakuutusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano: Työryhmän mietintö

Uudessa luonnoksessa oli määritelty muutamia moottoriurheilua ja harjoittelua koskevia päivityksiä. Moottoriliitto on ollut aktiivisesti mukana antamassa tietoa ja näkemyksiä liikennevakuutuslakiin ja moottoriurheiluun liittyvistä haasteista ja ongelmista. Ensisijaisena tavoitteena on ollut epäselvän eristetyn alueen tulkinnan selkeyttäminen, joka Moottoriliiton selvityksen mukaan vaikuttaa liikennevakuutusmaksuihin alentavasti.

Jos liikennevakuutuslaista poistuisi pykälän 1, kohta kolme määritelmä ”eristetty alue”, olisi liikennevakuutus aina pakollinen, oli kyseessä sitten liikenteeltä eristetty tai eristämätön alue. Luonnoksessa esitettiin, että liikennevakuutuksen korvaavuudesta poistuisi kuljettajapaikkasuoja silloin, kun kyseessä on organisoitu ja valvottu kilpailuun tähtäävä tai liittyvä harjoittelu- tai kilpailutoiminta sellaisella alueella, jossa ei noudateta liikennesääntöjä. Näillä alueilla tarkoitettaisiin moottorirata-alueita ja harjoittelureittejä.

Tästä olisi seurannut tilanne, jossa liikennevakuutus on aina pakollinen moottoriurheilun kilpailu- ja harjoittelutoiminnassa, mutta käsittää vain kolmannen osapuolen vakuutusturvan. Kuljettajan, kartanlukijan ja sivuvaunumatkustajan vakuutusturva hoidetaan kunkin harrastajan ja kilpailijan henkilökohtaisen vakuutusturvan kautta. Tällainen vakuutus on muun muassa kilpailijan lisenssivakuutus. Tämän olisi arvioitu laskevan rekisteröimättömien moottoripyörien liikennevakuutusmaksuja merkittävästi.

Esitykseen asti nämä eivät kuitenkaan päätyneet. Muutokset muun muassa moottoriurheiluun vaikuttavien kohtien osalta vedettiin ministeriön toimesta pois lopullisesta mietinnöstä kuulemiskierroksen jälkeen keväällä 2023. Valitettavasti esitys on näiltä osin edelleen puutteellinen eikä esitys ole SML:n näkemyksen mukaan EU-direktiivin mukainen.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta jatkuu

Moottoripyöräurheilu on monella tapaa haastavassa tilanteessa ja murrostilassa. Harrastaja- ja kilpailijamäärät ovat olleet jo useamman vuoden vähenemään päin monessa lajissa.

Moottoriliitto ei voi hyväksyä ehdotusta tällaisenaan, kun se ei vastaan EU-direktiiviä uudessa mietinnössä. Tavoitteena on kuitenkin Suomen oman lainsäädännön muuttaminen direktiiviä vastaavaksi. Laki pitää ensin muuttaa, jotta voimme muuttaa sen soveltamista.

Työ jatkuu ja kaikki kulminoituu ihmisiin. Yhteistyötä, vaikuttamista ja yhteisten asioiden edistämistä tarvitaan kaikilla mahdollisilla tasoilla. Edunvalvontatyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja asiat etenevät välillä tuskaisen hitaasti. Moottoriliitto ja sen liikennevakuutustyöryhmä jatkavat vaikuttamistyötään kaikkien tahojen kanssa asioiden edistämiseksi kohti parempaa lainsäädäntöä, jossa lajiemme kilpailijoiden ja kaikkien harrastajien vakuutusturva olisi yhdenmukaista, reilua ja tasavertaista. Seuraava vaihe on käydä läpi hallituksen esitys uudeksi laiksi ja pyrkiä vaikuttamaan lain sisältöön sen hyväksymisvaiheessa.

Liikennevakuutustyöryhmä on selvittänyt muiden Euroopan maiden malleja moottoriurheilun vakuuttamiseksi ja eristetyn alueen tulkinnaksi. Tanskan, Norjan, Ruotsin, Belgian, Ranskan, Italian, Saksan ja Viron lajiliittoihin on oltu yhteydessä asian tiimoilta. Tällä hetkellä käynnissä on kansanedustajien ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenten tapaamiset ja yhteydenpito vaikuttajiin. Ministeriön kanssa on käyty keskustelua ja annettu tietoa muiden EU-maiden toimintatavoista ministeriön valmistelun tueksi.

Vaikuttamistyö ei ole koskaan valmis, vaan jatkuu muuttuvassa maailmassa. Liikennevakuutuslaki ja sen lopullinen sisältö vaikuttavat osaltaan lajiemme elinvoimaisuuteen ja harrastamiseen merkittävästi.

Kommentit

Lähettänyt TERO OLLILA : Ke, 10/18/2023 - 07:46

Ketkä nämä muutamat kansanedustajat oli?

Kieli
suomi

Lähettänyt vesa vaskelainen : To, 10/19/2023 - 16:32

Ei tämä muutu koskaan jos näitä asiaan vaikuttaneita kansanedustajia ei nimetä. Nimet esiin, kiitos.

Kieli
suomi

Lähettänyt sami sainio : Pe, 10/20/2023 - 21:48

Heitän foliohatusta veikkauksen puolueesta, 

Vihreät !

Kieli
suomi