ISDE 2024 kerhojoukkueiden kartoitus

Teksti
ISDE 2024 ajetaan Espanjassa Silledassa 14.-19.10.2024. Muuta tietoa kilpailusta vielä ei oikeastaan olekaan, mutta tämän kartoituksen avulla pyritään saamaan selville, kuinka paljon kerhojoukkueita on Suomesta osallistumassa kilpailuun.

Samalla kartoitetaan kerhojoukkueiden halukkuutta kuljettaa kalustoaan maajoukkueen kontissa ja/tai osallistua yhteishuoltoon. Tämän jälkeen pystytään suunnittelemaan tarkemmin, miten ja minkälaisilla järjestelyillä maajoukkueenkin kuljetus ja huolto tullaan toteuttamaan ja laskemaan niistä aiheutuvia kuluja. 

Yleensä esi-ilmoittautuminen on ollut jo helmi-maaliskuussa ja ilmoittautumismaksut on täytynyt maksaa osissa, ensimmäinen osa jo esi-ilmoittautumisen yhteydessä. Aikataulu ilmoittautumisen ja maksujen osalta ilmoitetaan kilpailun lisämääräyksessä, mutta sitä ei ole vielä julkaistu.

Kilpailun infosivut ovat osoitteessa https://fim-isde.com/ mihin odotetaan lisäinfoa tulevan toivottavasti pian. Kartoituksen myötä saadaan myös asiat etenemään nopeammin ja sujuvammin siinä vaiheessa, kun lisäinfoa saadaan, ja on jo ainakin osittain omia suunnitelmiamme saatu eteenpäin. Kerhojoukkueiden kanssa voidaan järjestää yhteinen palaveri suunnitelmista ja suunnitella myös yhdessä lisää eri toteutusmahdollisuuksia.

Lisätietoa ja alustava ilmoittautuminen.