Alkusyksyn kuulumisia Suomen Moottoriliitosta

Teksti
Suomen Moottoriliiton pääsihteeri Ville Salonen kertoo alkusyksyn ja loppukesän kuulumisia SML:n näkökulmasta.

Vuosi 2021 on taittunut reilusti yli puolen välin ja kesälomakausi on saatu jotakuinkin päätökseen. Myös toimiston osalta on palattu täyteen miehitykseen viikon alusta alkaen. Kesällä kilpailutoiminta on pyörinyt kohtuullisen normaalisti ja koronapandemian rajoitukset ovat antaneet mahdollisuuden yleisötapahtumien järjestämiselle. Kerhot ovat toimineet aktiivisesti ja kilpailumäärä on ylittämässä viimevuotisen lukeman noin 20:llä kilpailulla. Kiitos kaikille työstä! Nyt rajoituksia on jälleen jonkin verran alueesta riippuen kiristetty ja se nostaa pöydälle jälleen haasteita kilpailujen järjestämisen osalta. Emme kuitenkaan SML:n toiminnassa ole tehneet muutoksia linjauksiin, ja verkkosivujen uutisosiosta löydätte viimeisimmät linkit ja kommentit vallitsevaan tilanteeseen moottoriurheilun näkökulmasta.

Kesä on ollut toki paljon muutakin kuin kilpailuja ja omasta puolestani haluan heti kirjoituksen aluksi muistaa keskuudestamme poistunutta Eppu Mäkelää, jonka kanssa minulla oli kunnia tehdä töitä SML:n toimistolla ennen Epun siirtymistä eläkkeelle. Eppu oli henkeen ja vereen sydämeltään moottoriurheilumies ja kaikki se työ ja aika, jonka hän lajiemme eteen käytti, on vertaansa vailla. Eppu eli moottoriurheilua ja erityisen tärkeää hänelle oli edustusurheilijoidemme etu ja tukeminen. Sen eteen hän teki hartiavoimin töitä, erilaisia kilpailuprojekteja unohtamatta. Viime kuukausien muistokirjoitukset ovat näyttäneet konkreettisesti sen, miten suuri merkitys Eppu Mäkelällä on ollut koko suomalaiselle moottoriurheilulle ja alamme harrastajille. Suuri moottoriurheilumies on poissa, mutta hienot muistot elävät!

Suomen Moottoriliitto ry:n näkökulmasta merkittävä uutinen on Tomi Konttisen kiinnittäminen syksystä alkaen liiton valmennuspäälliköksi. Valmennuksen kehittäminen ja elvyttäminen on ollut jo vuoden 2020 alusta alkaen pääprioriteetti ja nyt viimein saimme mahdollisuuden tiedottaa merkittävästä askeleesta kohti uutta valmennusjärjestelmää ja sen kehittämistä. Lajiemme parissa toimii paljon erinomaisia valmentajia ja Tomi on loistava lisä työn tueksi liiton tasolla. Työtä on toki paljon ja siihen tarvitaan koko yhteisön ja asiantuntijoiden tukea, mutta olen suunnattoman iloinen siitä, että saamme Tomin kaltaisen ammattilaisen suoraan MM-sarjasta kehittämään ja linjaamaan SML:n valmennuksen suuntaa ja kehitystoimia. Tiedotamme lisää tarkemmasta ajankohdasta, jolloin Tomi siirtyy MM-velvoitteista SML:n tehtäviin.

Vuosi 2020 oli jokseenkin hiljainen kansainvälisten kilpailujen osalta ja moni, ellei lähes kaikki FIM:n alaiset joukkuekilpailut peruttiin vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen. Tänä vuonna tilanne näyttää tällä hetkellä valoisammalta ja erityisesti ISDE 2021 Six days -joukkueen ja motocrossin MXON -joukkueiden valmistelut ovat olleet käynnissä. Kiitokset kuuluvat kaikille lajiryhmille ja aktiiveille, jotka ovat ottaneet suurta vastuuta järjestelyistä ja varainkeruusta. Varainkeruu on noussut vaikeassa tilanteessa avainasemaan ja molemmissa lajeissa on tehty hartiavoimin töitä vapaaehtoisvoimin kisabudjettien lisäresurssien kasaamiseksi. Kaikki näyttää tällä hetkellä varsin hyvältä ja joukkueisiin liittyviä tiedotteita on julkaistu viime viikkojen aikana. Menestystä kaikille joukkueille tulevissa edustustehtävissä!

Liikennevakuutuksesta ja erityisesti EU-direktiivin etenemisestä saatiin kesäkuussa kauan odotettuja uutisia. Tällä hetkellä direktiivin osalta on linjattu siitä, että moottoriurheilu tullaan huomioimaan omana kokonaisuutena, mikä tarkoittaisi mahdollisesti sitä, että erityisesti liikenteeltä eristetyt moottoriurheilualueet eivät olisi tulevaisuudessa liikennevakuutusvelvoitteen piirissä. Tämä asia vaatii toki vielä EU tason vahvistuksen sekä myös mahdollisesti Suomen lainsäädännön päivittämistä. On kuitenkin hienoa, että uutta tietoa on nyt saatu ja kaikki työ mitä maailmalla ja myös meillä Suomessa on asian ratkaisemiseksi tehty, on tuottanut tulosta. SML on kokoustanut FIM:n vastuuhenkilöiden kanssa asiasta vuoden 2020 loppuvuoden aikana ja tuonut vahvasti esille Suomessa vallitsevat haasteet harrastamisen ja liikennevakuutuksen kestämättömien hintojen näkökulmasta. FIM on puolestaan koordinoinut kansainvälistä työtä asian ratkaisemiseksi. Tiedotamme uusista uutisista heti, kun niitä on saatavilla ja ohessa linkki asiaa koskevaan tiedotteeseen kesäkuulta.

https://www.acem.eu/acem-welcomes-political-agreement-on-the-motor-insurance-directive-by-council-and-parliament

Kevään ja kesän aikana on SML:n työvaliokunta vienyt läpi laajan selvityksen eri lajien arvoluokkien tilanteesta ja tämä työ on pitänyt sisällään myös naisten luokkien SM-arvoon liittyvää arviointityötä. Erityisesti Cross Countryn, Motocrossin, Enduron sekä Snowcrossin kilpailuluokissa on mukana myös oma kilpailuluokka naisille. Naisten SM-arvoon liittyvä työ saatiin muutama viikko takaperin päätökseen ja työntuloksena SML:n hallitus katsoi tärkeäksi, että SML linjaa yleisesti naisten luokkien SM-arvoista ja ohjaa näin toimintaa kaikkia lajeja koskevan linjauksen kautta. Päätöksen mukaisesti sellaisissa lajeissa, joissa naisille on perustettu oma kilpailuluokka tai luokkia, tulee korkeimmalla tasolla olla mahdollisuus kilpailla naisten luokan SM-arvosta. Päätös astuu voimaan vuodesta 2022 alkaen.

Vuosikokouksessa 2021 jäsenistö päätti SML:n organisaation ja strategian selvitystyöstä, jonka tavoitteena on kartoittaa SML:n toimintamallien sopivuus ja tehokkuus muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. On tosiasia, että lajiemme harrastajamäärät ja kilpailujen määrät ovat olleet laskusuunnassa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Myös suomalaisten ikärakenne ja muuttoliike haja-asutusalueilta kasvukeskuksiin luovat paljon haasteita muun muassa harrastusmahdollisuuksille ja kerhojen toimintaedellytyksille. Avain sana tässä keskustelussa on jäsenkerhojemme elinvoimaisuus tulevaisuudessa, joka määrittää vahvasti sitä, minkälaiset moottoriurheilun harrastus- ja kilpailumahdollisuudet ovat seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana. SML:n palveluiden ja organisaation tulee pystyä vastaamaan kerhojen tarpeisiin. Käynnistetyn selvitystyön johtoon nimettiin ulkoinen, Eerikkilän urheiluopistolla toimiva, yhdistysten muutosjohtamiseen ja strategiatyöhön erikoistunut asiantuntija Sirpa Korkatti, jonka johdolla on käynnistetty selvitystyö SML:n tämän hetkisestä tilanteesta. Selvitystyöhön kuuluu useita tilaisuuksia eri yhteiskunnan osa-alueiden asiantuntijaedustajien kanssa ja muun muassa 26.8. SML:n tilannetta pohditaan FIM:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kanssa. Vastaavaa arvovaltaista edustusta on harvoin ollut koolla SML:n työn tukena. Työn yhteenveto ja työstäminen tapahtuu Eerikkilän urheiluopistolla lokakuun lopulla, jolloin paikalle kutsutaan lähes 50 SML:n toimintaan liittyvää erialojen toimijaa. Tiedotamme työn edistymisestä syksyn aikana.

Loppukesän ja syksyn aikana on tarkoitus jälleen järjestää toimitsijakoulutuksia sekä perinteiset lajipäivät, joiden ajankohdista tiedotetaan lähiaikoina. Vallitsevasta tilanteesta johtuen tulemme painottamaan etäjärjestelyjä, joka mahdollistaa laajan osallistumisen maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Myös kansainvälinen NMC, eli pohjoismaiden liittojen kokous järjestetään lokakuun lopussa. Pohjoismaisessa kokouksessa käydään läpi Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Viron yhteisiä asioita ja edistetään pohjoismaiden yhteistyötä moottoriurheilussa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kalenterissa ovat myös SML:n talousvaliokunnan, työvaliokunnan ja hallituksen kokoukset, joissa käydään läpi vuoden talouden ja toiminnan tilannetta tähän mennessä.

Viime viikkojen aikana on saatu jo myös ensimmäiset Suomen mestarit talvilajien lisäksi ja haluan onnitella kaikkia menestyjiä tiimeineen hienoista suorituksista. Vielä on kesän kilpailukautta jäljellä ja toivotan omasta puolestani menestystä kaikille urheilijoille, toimitsijoille ja kerhoille tulevissa koitoksissa!