Vapaaehtoiset, luottamushenkilöt ja toimitsijat ansaitsevat kiitokset

Teksti
Suomen Moottoriliitto nojaa vahvasti vapaaehtoistyöhön ja luottamushenkilöihinsä.

Tässä uuden vuoden kynnyksellä on hyvä hetki pysähtyä miettimään mennyttä vuotta ja sitä, miten kukin meistä voi omilla toimillaan tehdä yhteishengen ja vapaaehtoistyön mielekkyyden parantamiseksi. Tehdään yhdessä uuden vuoden lupaus siitä, että muistetaan olla reiluja ja kunnioittaa vapaaehtoisia luottamustehtävissä. Alla Moottoriliiton pääsihteerin ajatuksia aiheeseen.

--

On paikallaan nostaa keskusteluun viime vuosien aikana ilmennyt lieveilmiön, jolla on merkittävä negatiivinen vaikutus moottoriurheilutoimintaamme. Vapaaehtoisten toimintaan pohjautuvan urheilun ja liikunnan yleinen ja vakava ongelma on vapaaehtoisten vähäinen määrä ja viime vuosien ajan olemme SML:n ja erityisesti kerhotoiminnan kehittäjän Miska Jokisen toimesta yrittäneet kääntää kaikkia mahdollisia kiviä, jotta löytäisimme ratkaisun tähän kriittiseen haasteeseen. Aiheesta voisi kirjoittaa pitkästikin, mutta nyt haluan keskittyä yhteen erittäin huolestuttavaan asiaan, joka tuntuu toistuvan useammassakin lajissa, moottoriurheilussa ja sen ulkopuolella, ja joka vaikuttaa toimintaamme osallistuvien vapaaehtoisten toimintaan.

Tämä ongelma kiteytyy kysymykseen: ”Miten kohtelemme toisiamme ja vapaaehtoistehtäviin lähteviä henkilöitä, jotka rakkaudesta lajiin käyttävät lukuisia tunteja lajiemme kilpailu - ja harrastustoiminnan toteuttamiseen ja mahdollistamiseen?”

Kohtaamme yhä useammin tilanteita, joissa lukuisia viikkotunteja lajien eteen uhraavat vapaaehtoiset, muun muassa SML:n luottamushenkilöt, lajiryhmien jäsenet ja toimitsijat jäävät tehtävistä pois, henkilökohtaisuuksiin menevän asiattoman kritiikin ja huonon kohtelun takia. Usein nämä asiat kärjistyvät vaikeiden päätösten, sääntötyön ja kilpailukalenteriin liittyvien asioiden yhteydessä ja erityisesti sosiaalisen median eri kanavissa tai kilpailupaikalla.

Meidän tulisi jokaisen vakavasti pysähtyä ja arvioida miten kohtelemme henkilöitä, jotka uhraavat oman vapaa-aikansa moottoriurheilun kehittämisen eteen. Kilpailujen toimitsijat, järjestäjät, kerhojen hallitusten jäsenet, lajiryhmät, työryhmien jäsenet ja ratatuomarit tekevät pyyteetöntä työtä, ilman rahallista korvausta kilpailu- ja harjoittelukauden varmistamiseksi ja saavat työstään palkaksi pahimmassa tapauksessa törkeää henkilökohtaista arvostelua, asiatonta kielenkäyttöä tai puhdasta kiusaamista ja häiriköintiä.  

On hyvä kysyä itseltämme: ”Olisimmeko itse valmiita vastaanottamaan samaa kohtelua tehdystä työstä”? Arvostelu on helppoa, mutta kun luottamustehtävät avataan haettavaksi, ei ehdokkaita ole. Jotain on pahasti pielessä, jos arvomaailmamme ei tuomitse vapaaehtoisiin kohdistuvaa häirintää ja asiatonta käytöstä.

Meidän on moottoriurheiluyhteisönä tehtävä yhteinen ryhtiliike ja pidettävä huolta siitä, että arvostamme toisiamme ja erityisesti vapaaehtoistyötä tekeviä toimitsijoita ja vastuuhenkilöitä, vaikka näkemyseroja ilmenisikin. Tämä lähtee meistä jokaisesta itsestämme: Lapsista, nuorista ja aikuisista harrastajista. Meidän varttuneempien tulee näyttää esimerkkiä nuorille ja ohjata heidät kunnioittamaan työtä, joka mahdollistaa lajiemme harrastamisen.

On selvää, että toiminnassamme on mukana hyvin paljon eri ikäluokissa ja eri harrastamisen kehitysvaiheissa olevia moottoriurheilijoita, eivätkä kaikki ole sydänystäviä keskenään. Joka vuosi muun muassa säännöt ja kalenterit tulevat pitämään sisällään sellaisia kohtia, jotka eivät kaikkia miellytä. Se on väistämätöntä. On kuitenkin sitouduttava siihen, että erimielisyyksistä huolimatta jokainen toimija ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioituksella.  Kaikelle asialliselle kehityskeskustelulle ja kritiikille on paikkansa ja se on sallittua. Se on jopa tarpeellista asioiden kehittymisen varmistamiseksi. Myös kanavat palautteiden antamiseksi ovat olemassa.

On aika, paikka ja tapa, miten asiat esitetään asiallisesti ja oikein. Tällä hetkellä epäonnistumme tässä pahasti. Jotta asia saadaan korjattua, on meidän kaikkien asetettava yhteinen standardi sille, miten kohtelemme toisiamme ja miten asiat esitämme. Vain siten annamme vapaaehtoisille edes sen pienen palkkion minkä he työstään varmasti ansaitsevat – Kiitoksen ja asiallisen kohtelun.

Ville Salonen

Pääsihteeri

Suomen Moottoriliitto ry