SML:n lajipäivä Aulangolla

SML:n lajipäivä vietettiin tänään Hämeenlinnassa.
Kuva
Jani Hovi
SML:n lajipäivä järjestettiin tänään Hämeenlinnassa. Lajipäivä herätti paljon keskustelua etenkin SML:n yleisestä tilanteesta ja tulevasta strategiasta. Valitettavasti SML:n toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist ei ollut itse paikalla vastaamassa kysymyksiin.

Lajipäivä käynnistyi Aulangolla Suomen Moottoriliiton hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevalan puheella. Nevala esitteli paikalla olleet SML:n hallituksen jäsenet ja lisäksi Moottoriliiton toimiston työntekijät. Samalla Nevala kertoi, että SML:n toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist ei ole paikalla henkilökohtaisten syiden takia.

Avauspuheenvuoron alussa Nevala nosti esiin asian, jossa tärkeänä sanomana oli sääntöjen selväksi tekeminen. Nevala otti esimerkiksi tämän vuoden ongelmat kalenterimuutoksien suhteen kesken kauden ja MXoN-kilpailun valintakriteerien suhteen. Kun kaikilla on säännöt selvillä, niin kyseisiä asioita ei enää tapahdu. Nevala kertoi myös SML:n jäsenmäärän olevan tällä hetkellä noin 20 000, joka on pudonnut noin kymmenellä tuhannella jäsenellä kymmenen vuoden aikana. Lisenssejä on tänä vuonna myönnetty noin 2 300. Määrä on sama kuin viime vuonna.

Nevala kertoi liikennevakuutusasian työllistävän liittoa paljon. Asiaan on käytetty paljon aikaa, mutta Nevala myönsi itsekin, että tuloksia ei ole tälle työlle tullut.

Nevala valotti myös Kymiringin tilannetta ja kertoi SML:n panostaneen rahaa hankkeeseen noin 450 000 euroa. Koko hankkeeseen on laitettu tällä hetkellä rahaa Nevalan mukaan noin 20 miljoonaa euroa.

Strategia

Nevalan puheenvuoron ja vilkkaaksi muuttuneen keskustelun jälkeen siirryttiin käsittelemään SML:n tulevaa strategiaa. SML:n Ville Salonen esitteli strategian pohjana olleen viime vuonna järjestetyn jäsenkyselyn tulokset. Kyselyssä tulivat esiin jäsenten odotukset liittoa kohtaan, hyvin olevat asiat ja kehitettävät asiat. Näissä kyselyissä kehityspuolella nousi vahvasti esiin liikennevakuutusasia ja lisäksi Motti-palvelun toimivuus. Lisäksi vastauksissa tuli yleisesti esiin asia, jossa harrastajat ovat tyytymättömiä SML:n toimintaan ja liitto koetaan kaukaiseksi.

 

Strategiaan SML:n arvoiksi valikoituivat:

Muutosvalmius ja tiedolla johtaminen

Oikeudenmukaisuus

Avoimuus

Kestävän kehityksen huomioiminen

Turvallinen moottoriurheilu

Eettisesti kestävä urheilu

 

SML:n toiminnan painopistealueet ovat puolestaan:

Edunvalvonta ja yhteiskuntatoiminta

Harrastetoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen (Racing for Fun)

SML:n organisaation kehittäminen ja selkeä työnjako

Verkkopalveluiden ja viestinnän kehittäminen

Valmennusjärjestelmän kehittäminen

Kestävän kehityksen huomioiminen

Turvallisuus

SML:n toimiston palvelut ja priorisointi

Arvokilpailut ja niiden järjestäminen

Tiedon kerääminen

 

Strategia herätti myös paljon keskustelua sen esittelyn jälkeen. Yleinen viesti oli se, että strategian täytyy olla tarpeeksi selvä kaikille, jotta se voidaan jalkauttaa kerhoihin. Strategian jälkeen Salonen esitteli nopeasti myös SML:n ja Gradian yhteistyömallia, ennen kuin jokainen laji siirtyi omiin palavereihinsa.