Uudet säännöt mahdollistavat MX1-ja MX2-luokan yhdistämisen Siilinjärvellä

Teksti
Motocrossin lajiryhmä on tehnyt muutoksia motocrossin sääntöihin. Muutoksen ansiosta kilpailuluokkia voidaan yhdistää SM-viikonloppuna.

Motocross-lajiryhmä muutti kaudelle 2021 motocross-liigan ja SM-motocrossin kilpailuformaatteja. Yksi formaattimuutoksen tavoitteista oli saada SM-motocrossin molemmille kilpailupäiville lisää kilpailijoita.

Kauden kahden ensimmäisen kilpailun toteutuman perusteella voidaan todeta, että tavoitteessa on SM MX2- ja SM MX1-luokkia lukuun ottamatta onnistuttu todella hyvin.

Formaatin suunnittelussa oletuksena oli, että kilpailuluokkia voitaisiin SM-motocrossin kilpailuissa yhdistää ja sen myötä hallita lisääntynyt kilpailijamäärä ilman, että se venyttäisi kilpailupäivien pituutta kohtuuttomasti. Lisääntyneiden kilpailijamäärien myötä formaattiin suunniteltuja luokkien yhdistämisiä ei ole voitu toteuttaa täysimääräisesti ja molemmista SM-viikonlopun päivistä on tullut ajallisesti hyvin pitkät.

Motocross-lajiryhmä on esittänyt 4.6.2021 SML:n työvaliokunnalle sääntömuutosta, joka mahdollistaa lauantaina Suomen Cup MXV55- ja Suomen Cup MXD-luokkien sekä sunnuntaina SM MX2- ja SM MX1-luokkien yhdistämisen, mikäli kilpailijoita on 49 tai vähemmän. SML:n työvaliokunta on vahvistanut sääntömuutoksen 7.6.2021 ja sääntömuutos astuu voimaan välittömästi.

Luokkien yhdistämismahdollisuus on lisätty sääntökirjaan siten, että sitä voidaan käyttää vain, jos se on perusteltua ja välttämätöntä. Sääntökirjassa on määritetty, että kilpailun järjestäjä ei voi yhdistää luokkia ilman lajiryhmältä pyydettyä lupaa.

Edellä mainituilla luokkien yhdistämisillä lyhennetään kilpailupäivien pituutta tunnista puoleentoista.

Muuttunut sääntökohta löytyy kohdasta 031.14.2 SM-motocross. Alla sääntökirjaan tullut uusi teksti, muilta osin sääntökirja ei ole muuttunut.

Mikäli Suomen Cup MXV55- ja Suomen Cup MXD-luokkien yhteenlaskettu kilpailijamäärä on 49 tai vähemmän, voidaan luokat yhdistää siten että luokkien lähtöharjoitus, harjoitusajo, aika-ajo sekä kilpailuerät ajetaan yhdessä kuitenkin niin, että tulokset tehdään luokkakohtaisesti. Mikäli Suomen Cup MXV55- ja Suomen Cup MXD-luokat ajetaan yhdessä, lähtöpuomille mennään yhdistetyn aika-ajon mukaisessa järjestyksessä.

Suomen Cup MXV55- ja Suomen Cup MXD-luokkien yhdistäminen edellyttää etukäteen Motocross-lajiryhmältä pyydettyä lupaa.
…..
Mikäli SM MX2- ja SM MX1-luokkien yhteenlaskettu kilpailijamäärä on 49 tai vähemmän, voidaan luokat yhdistää siten että luokkien lähtöharjoitus, harjoitusajo, aika-ajo sekä kilpailuerät ajetaan yhdessä kuitenkin niin, että tulokset tehdään luokkakohtaisesti. Mikäli SM MX2- ja SM MX1-luokat ajetaan yhdessä, lähtöpuomille mennään yhdistetyn aika-ajon mukaisessa järjestyksessä.

Suomen SM MX2- ja SM MX1-luokkien yhdistäminen edellyttää etukäteen Motocross-lajiryhmältä pyydettyä lupaa.

Motocross-lajiryhmä on antanut Siilinjärven Vesa ry:lle (SiiVe) luvan yhdistää 12.-13.6.2021 pidettävässä SM-motocrossin osakilpailussa sekä Suomen Cup MXV55- ja Suomen Cup MXD-luokat että SM MX2- ja SM MX1-luokat.