Tammikuun koronarajoitusten vaikutus kilpailuihin

Teksti
Kuva
Jani Hovi
Suomen Moottoriliitto kertoo miten tammikuun päivitetyt koronarajoitukset vaikuttavat lajeihimme.

Aluehallintovirasto antoi joulukuussa kokoontumisrajoituksia eri Suomen alueille tammikuun ajalle viruspandemian kehitysvaiheesta riippuen. AVI tiedottaa omista voimassa olevista alueellisista rajoituksista aina omalla verkkosivullaan. Aluehallintovirasto on uudistanut omia verkkosivujaan ja uusien sivujen "usein kysyttyä" -sivu sekä koronainfo löytyvät oheisen linkin kautta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

AVI:n sivuilta aluekohtaiset, voimassa olevat päätökset ja rajoitukset löytyvät kohdan: "Mitkä ovat voimassa olevat tai voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset?". Kohdan alla on eriteltynä jokaisen alueen rajoitukset kunkin AVIn tekemän päätöksen mukaisesti. Aluehallintovirasto tiedottaa eri alueiden uusista päätöksistä lähiviikkojen aikana ja linjaa helmikuussa voimaan tulevista rajoituksista. SML tiedottaa lisää asiasta heti, kun AVIn päätöksiä julkaistaan.

Etelä-Suomen ja Uudenmaan osalta tammikuun lopun rajoituksista on linjattu 5.1.2021. Tammikun alun rajoitusten voimassaoloa on jatkettu tammikuun loppuun asti. Aiemman päätöksen mukaan rajoituksista oli päätetty 10.1.2021 asti.

SML:n kilpailutoiminta ja linjaukset

Jäsenistöltä on tullut kyselyjä vuoden alun mahdollisista kilpailutoiminnan linjauksista ja SML:n kilpailutoiminnassa edetään alkuvuoden osalta samalla linjalla, kuin vuonna 2020. SML ei tee tässä vaiheessa erikseen omia erillisiä linjauksia toiminnan keskeyttämisestä tai rajoittamisesta tietylle ajalla, vaan ohjeistaa edelleen vuoden 2020 mukaisesti kaikkia kilpailujen ja tapahtumien sekä valmennustoiminnan järjestäjiä perehtymään kullakin alueella voimassa oleviin rajoituksiin ja noudattamaan niitä tarkasti. Lajiryhmät neuvottelevat kunkin lajin kilpailujen järjestäjien kanssa tarpeen mukaan ja tiedottavat lajikohtaisista asioista, kuten kilpailujen mahdollisesta siirtämisestä yhteistyössä SML:n toimiiston kanssa. Mikäli alueen rajoitukset ja viranomaisen päätös kieltävät toiminnan, on sitä luonnollisesti noudatettava. Yhteistyötä on tärkeää tehdä paikallisen viranomaisen kanssa, jotta harrastajien ja alueen asukkaiden terveys huomioidaan vaikeassa tilanteessa. 

SML:n toimisto vastaa tarvittaessa jäsenkerhojen kysymyksiin toimintaan ja rajoituksiin liittyen.