Suomen Moottoriliitolle uusi johtoryhmä

Teksti
Suomen Moottoriliiton hallitus on vahvistanut uuden johtoryhmän kokoonpanon

Suomen Moottoriliitto ry:n strategiatyö käynnistyi laaja-alaisesti vuonna 2021 ja työn käynnistämisen alkusysäyksenä toimi liittokokouksessa 2021 hallitukselle annettu tehtävä arvioida vallitseva tilanne ja uudistaa SML:n toimintaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Työtä koordinoimaan nimettiin ulkoinen selvityshenkilö. Yhtenä tärkeänä osa-alueena arviointiin nostettiin SML:n organisaatio ja sen soveltuminen muuttuvaan toimintaympäristöön. Arvioinnin myötä nousi esille selkeä tarve SML:n organisaatiomallin päivittämiseksi. Tavoitteeksi asetettiin byrokratian vähentäminen ja päätöksenteon nopeuttaminen haastavissakin asiakokonaisuuksissa.

Työryhmä arvioi eri vaihtoehtoja syksyn 2021 aikana ja strategiatyötä vietiin eteenpäin yli 40 hengen voimin muun muassa Eerikkilän urheiluopistolla järjestetyssä arviointi- ja kehitystilaisuudessa. Työn tuloksena SML:n hallitus päätyi esittämään ry-sääntöjen päivittämistä vuoden 2022 liittokokoukselle. Päivitys piti sisällään pääsääntöisesti muutoksia SML:n organisaatioon ja sen rakenteeseen.

Jäsenistö vahvisti uudet säännöt 11.5.2022 pidetyssä liittokokouksessa ja uuden mallin mukaisesti SML:n työvaliokunta ja talousvaliokunta yhdistetään operatiivista työtä tukevaksi ja tehostavaksi uudeksi johtoryhmäksi. Uudistuksella pyritään vapauttamaan hallitukselle resursseja pitkäjänteiseen strategiseen työhön ja toisaalta siirtämään operatiivisia, jokapäiväiseen ja -viikkoiseen toimintaan liittyviä päätöksiä nopealla aikataululla kokoontuvalle johtoryhmälle. Uudistuksen tavoitteena on modernimpi ja nopeampi päätöksenteko moottoriurheilun kehittämiseksi ja tukemiseksi.

SML:n puheenjohtajisto laati hallitukselle esityksen johtoryhmän kokoonpanoksi ja hallitus kokoontui 15.6.2022 käsittelemään uuden johtoryhmän kokoonpanoa. Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajiston esityksen johtoryhmän jäseniksi. SML:n uuteen johtoryhmään on nimetty Sami Pöllänen, Arto Jokinen ja hallituksen jäsen Patrick Manner. Johtoryhmän talousasioiden asiantuntijaksi nimettiin SML:n rahastonhoitajan tehtävää menestyksekkäästi hoitanut Mauri Penttinen. Nimettyjen,  jäsenten lisäksi johtoryhmään kuuluvat SML:n puheenjohtaja Erkki Heikkinen, varapuheenjohtajat Outi Kalliomäki ja Henri Saari sekä pääsihteeri Ville Salonen. Johtoryhmä vastaa ja raportoi työstään SML:n hallitukselle.

SML tulee avaaman johtoryhmän tehtäviä ja tavoitteita tarkemmin kesän aikana, jotta jäsenistölle tarjotaan avoin kuva uuden organisaatiomallin toiminnasta ja tavoitteista.