SML:n alainen kilpailutoiminta käyntiin

Teksti
Kuva
Jani Hovi
Suomen Moottoriliitto antoi juuri ohjeistuksen, jonka pohjalta voidaan käynnistää kilpailutoiminta 1.6. alkaen.

Toukokuu on kulunut vauhdilla kohti viimeistä viikkoaan ja koko kuukauden puhuttavin aihe on ollut kesäkuun kilpailutoimintaan liittyvät rajoitukset ja niiden tulkitseminen. Olemme jännityksellä ja kärsimättöminä odottaneet viranomaisten ja Olympiakomitean tulkintaohjeita siitä, miten ja millaisessa muodossa kilpailutoiminta päästään vihdoin käynnistämään. 

Viimeisen viikon aikana on viimein saatu ”kättä pidempää”, kun viranomaisten tulkintaohje ja Olympiakomitean linjaukset kilpailutoiminnan järjestämiselle saatiin lajiliittojen käyttöön. Prosessi on vaatinut kärsivällisyyttä ja se on vienyt hieman enemmän aikaa, kuin mitä aluksi oli odotettavissa. Tälläkin hetkellä työtä tehdään edelleen sen eteen, että tulkintoja saadaan tapahtuman järjestämisen näkökulmasta entistä selvemmäksi.

SML käynnisti oman ohjeistuksen laatimisen heti Olympiakomitean linjausten julkitulon jälkeen ja koska tietoa löytyy useammasta osoitteesta, päätimme rakentaa SML:n verkkosivulle kokonaan oman osion, johon on pyritty keräämään kaikki jäsenistölle tarpeellinen, saatavilla oleva tieto kilpailutoiminnan tueksi. Urheiluyhteisössä on sovittu, että pyrimme hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia ohjeita ristiriitojen välttämiseksi ja näin myös etenemme ohjeiden ja tiedotteiden myötä. Vastaamme myös toimistolla jäsenistön kysymyksiin.

SML:n kilpailutoiminta voidaan käynnistää viranomaisten ohjeistukset huomioiden kaikissa lajeissa ja kaikilla kilpailutasoilla 1.6.2020 alkaen. Tämänhetkiset rajoitukset sallivat maksimissaan 500 henkilön tapahtumien järjestämisen. Rajoitus tuo mukanaan haasteita taloudellisesti kannattavan tapahtuman järjestämiselle. Näin ollen emme pääse vielä kesäkuun aikana aivan normaaliin kilpailuaikatauluun. Muutamia kilpailuja on kalenteriin kuitenkin jo nyt varmistunut. Kilpailut avataan kerhojen kilpailulupahakemusten myötä normaalisti Motti-palveluun.

SML ei omilla linjauksillaan rajoita kilpailujen järjestämistä.  SML kannustaa jäsenkerhoja vastuulliseen toimintaa, jossa noudatetaan viranomaisten määräyksiä. On tärkeää huomioida harrastajien ja yleisön terveys. On myös tärkeää muistaa, että epidemia ei ole suinkaan vielä ohi. Pahin tilanne olisi se, että joutuisimme palaamaan tiukennettuihin rajoituksiin ja näin ollen keskeyttämään jo alkaneen kilpailukauden.

Kesän alku on osoittanut sen, että harjoittelu ja radalla tapahtuva toiminta ovat tärkeä osa jäsenistömme arkea. Ratojen ylläpitäjät ovat tehneet hartiavoimin töitä ratojen aukipitämiseksi.  On hienoa nähdä, miten tärkeäksi kilpailutoiminta ja ajoharjoittelu tänä vaikeana aikana koetaan. Luottamushenkilöt ovat tehneet suuren työn lajiemme kalentereiden valmistelussa ja ansaitsevat työstä suuren kiitoksen. Nyt on aika viedä työ käytäntöön ja avata ilmoittautumiset kauden ensimmäisiin kilpailuihin.
 

SML: suositukset kilpailutoiminnan järjestämiseksi 1.6.2020 alkaen

SML:n alaista kilpailutoimintaa voi järjestää erityisjärjestelyin voimassa olevat rajoitukset huomioiden 1.6.2020 alkaen. Aluehallintovirasto määrää rajoituksista aina 30 päivän ajaksi tartuntatautilain mukaisesti. Heinäkuun osalta tiedotamme lisää viranomaisten määräysten selvittyä.

Kilpailutoimintaa voi järjestää kaikilla kilpailutasoilla ja kaikissa lajeissa. SML:n lajiryhmät koordinoivat normaalin käytännön mukaisesti lajien kilpailukalentereita ja kilpailuformaatteja.

Toiminnassa on huomioitava Aluehallintoviraston asettama 500 henkilön maksimiraja ja 50 henkilön ryhmäkoko. 500 henkilön raja sisältää kaikki alueella samanaikaisesti kyseisellä hetkellä oleskelevat henkilöt.

Aluehallintovirasto, Olympiakomitea ja THL ovat julkaisseet ohjeita kilpailutapahtumien järjestelyihin liittyen. SML noudattaa toiminnassaan julkaistuja ohjeita ja järjestäjien on tärkeää perehtyä huolellisesti kaikkiin ohjeisiin. SML on kerännyt yhteenvedon omalle verkkosivulle.
 

Aluehallintovirasto

Olympiakomitea

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Suomen Moottoriliitto ry

 

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n ja OKM:n julkaisemassa oheistuksessa mainittuja toimenpiteitä ja niiden huomioimista.
THL ja OKM-ohje

Aluehallintovirasto on julkaissut tarkennuksia usein kysyttyä -osiossa. Verkkosivu sisältää vastauksia ja tarkennuksia rajoituksiin liittyviin kysymyksiin.
Aluehallintoviraston verkkosivu

Kilpailutoimintaa voidaan toteuttaa lajinomaisesti. Esimerkiksi lähtöpuomilla kilpailijat voidaan sijoittaa normaalisti.

Muilla tapahtumaan liittyvillä kokoontumisalueilla on huomioitava, että THL:n ja OKM:n ohjeistuksen mukaan alueen koko on suhteutettava kaikissa tilanteissa niin, että henkilöillä on mahdollista pitää 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.

SML suosittelee, että kilpailijat osallistuvat kilpailuun mahdollisimman pienellä tiimillä maksimihenkilörajasta johtuen.

SML suosittelee median edustajien akkreditointia alueen maksimihenkilömäärän seuraamiseksi.

Yleisöalueiden tulee olla selvästi merkittyjä ja alueen tulee olla niin suuri, että henkilöt voivat pitää 1-2 metrin turvavälin muihin katsojiin.

Järjestäjän on tärkeää varata riittävästi toimitsijoita erityisjärjestelyjen toteuttamiseksi ja valvomiseksi kilpailupaikalla.

Kilpailualueella sijaitsevien yleisten tilojen osalta suositellaan noudatettavaksi Olympiakomitean ja THL:n ohjeistusta toimenpiteistä viruksen leviämisen estämiseksi.

Olympiakomitean ohjeistus

THL:n verkkosivu

 

Majoittuminen varikolla on sallittua, jos radan säännöt niin sallivat ja henkilömääräraja huomioidaan. Majoittumiseen liittyen SML suosittelee noudatettavaksi karavaanareille julkaistua ohjeistusta. 

Karavaanareiden ohjeistus