Puoli vuotta kerhotoiminnan kehitystä - missä mennään nyt?

Teksti
Miska Jokinen aloitti Suomen Moottoriliitossa puoli vuotta sitten. Hänen vastuullaan on kerhotoiminnan kehitys ja nyt mies kertoo itse missä asian suhteen mennään.

Se oli maanantaiaamu 19. päivänä syyskuuta, kun hyppäsin autoni ratin taakse ja lähdin kotikulmilta Kangasalta – Tampereen naapurikaupungista – kohti Helsinkiä. Helsingin kuntarajan ylitettyä matka jatkui kohti Haagaa ja Nuijamiestentie 5 A 10:tä, jossa Suomen Moottoriliiton toimisto sijaitsee. Edessäni oli ensimmäinen päivä osana SML:n toimiston henkilökuntaa.

Ihan täysin uutta kohti en ollut matkalla, sillä moottoriurheilu on ollut osa elämääni jo pikkupojasta lähtien. Aktiivisemmin olen ollut moottoriurheilun parissa noin vuodesta 2007 alkaen, kun tuolloin kesän keskiviikkoillat oli varattu junioreiden crossikoululle ja siellä ratatuomaritehtäville. Muutaman kerran itsekin hyppäsin motocross-pyörän selkään, mutta ratatuomarin tehtävät veivät minun kohdallani voiton. Monta kesää siinä menikin keltaisen ja välillä ruutulipunkin varressa. Ikää tuli vuosien varrella enemmän ja sen myötä mukaan kuvioihin tulivat myös viralliset SML:n alaiset kilpailut ja niiden erilaiset talkootehtävät niin reittitalkoiden, liikenteenohjauksen kuin ajanottotehtävien merkeissä. Pikkuhiljaa vastuuni harjoitus- ja kilpailutoiminnassa kasvoi ensin SML:n toimitsijakoulutusten kautta kerhosihteeriksi ja kilpailutoimitsijaksi kilpailun sihteerin, turvallisuuspäällikön sekä tuomariston jäsenen nimikkeillä. Hieman myöhemmin minut otettiin mukaan myös SML:n toimitsijakouluttajaksi ja muutaman vuoden kouluttajatehtävien kautta tieni on vienyt nykyiseen tehtävääni kerhotoiminnan kehittäjänä.

Ensimmäinen puoli vuotta onkin kulunut älyttömän nopeasti, mutta toisaalta paljon on jo saatu aikaankin. Kaikki siitä työstä ei välttämättä ole näkynyt suoraan ulospäin, mutta monien puheluiden, sähköpostien, kyselyiden ja tilaisuuksien avulla on saatu koottua kattavasti tietoa kerhojen ajankohtaisesta tilanteesta sekä mietitty ratkaisuja mahdollisiin haasteisiin. Onpa eri puolille Suomea saatu matkaan myös ansiomerkkejä ja -levykkeitä kiitoksena niin hyvistä urheilusuorituksista kuin tärkeistä vapaaehtoistehtävistä kerho- ja kilpailutoiminnan parissa.

SML:n uuteen strategiaan pohjautuen on työstetty jo montaa näkyvämpääkin asiaa. Yksi merkittävimmistä asioista on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, jota toteutetaan vuoden alussa valmiiksi työstetyn vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelman avulla. Se sisältää toimintamalleja niin tutortoimitsijuuteen, koulutuksiin, valmennukseen, viestintään kuin vapaaehtoisten huomioimiseen ja palkitsemiseenkin. On tärkeää nostaa esille myös, että tämä kehittämisohjelma on työstetty yhteistyössä jäsenkerhojemme kanssa! Ohjelman keskeisimmät teemat esiteltiin jäsenkerhojen edustajille joulukuussa järjestetyssä kerhofoorumissa. Tammikuussa työskentelyä jatkettiin Teams-etäyhteydellä toteutetussa työpajassa, jolloin kerhojen näkemykset keskeisiin teemoihin saatiin hyvin otettua mukaan varsinaiseen kehittämisohjelmaan. Työpajan jälkeen kehittämisohjelman luonnos toimitettiin kaikille jäsenkerhoillemme tutustuttavaksi sähköpostitse, mikä mahdollisti sen, että kaikilla kerhoilla oli mahdollisuus esittää huomioita ja kommentteja kirjattavaksi varsinaiseen ohjelmaan. Näiden vaiheiden pohjalta kehittämisohjelma muotoutui nykyiseen muotoonsa ja seuraava vaihe onkin jalkauttaa kehittämisohjelmassa määritellyt toimenpiteet käytäntöön.

Toisena kärkiteemana voisin nostaa esille kerhojen verkostoitumisen ja yhteistyön edistämisen. Yksi tärkeä toimintamalli tähän työhön ovat kerran kuussa etäyhteyksin järjestettävät kerhofoorumitilaisuudet, joissa jokaisessa on oma määritelty teema. Luentomaisuutta kerhofoorumeissa on pyritty välttämään, joten kalvosulkeisten sijaan tilaisuuksissa on painotettu keskustelua ja vuoropuhelua kerhojen välillä. Teamsin kautta moni hyvä kahvipöytäkeskustelu jää käymättä, joten kahdesti vuodessa tulemme tapaamaan kerhofoorumin merkeissä ihan kasvotusten. Itse asiassa ensimmäinen livetilaisuus on jo ihan nurkan takana, kun lauantaina 22.4.2023 tapaamme kerhotoimijoiden kanssa Hämeenlinnassa. Aiheenamme on harjoitus- ja kilpailutoimintamme tärkein asia eli turvallisuus ja sen kehittäminen. Mukana tilaisuudessa on myös turvallisuuden asiantuntijoita ja huippuosaajia niin Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, poliisista kuin ensihoidostakin.

Edellä mainittujen isompien teemojen ohella näiden kuluneen puolen vuoden aikana on kehitetty ja työstetty monia pienempiäkin asioita, mistä esimerkiksi voisi nostaa vaikkapa SML:n verkkosivuille avatun vapaaehtoisten ilmoittautumislomakkeen talkootehtäviin. Samalla lomakkeella on mahdollista ilmoittautua minkä tahansa kilpailun talkootehtäviin, joka toivottavasti madaltaa kynnystä lähteä mukaan useampaan ja moniin erilaisiin tapahtumiin. Verkkosivuiltamme löytyy myös toimitsijapankki, jonka kautta jäsenkerhot voivat etsiä esimerkiksi johtavia tai valvovia toimitsijoita kilpailuihinsa.

Kerhotoimijoiden tueksi jäsenkerhoillemme suunnattua viestintää on tehostettu ja tuotu mukaan uusia käytänteitä. Kuluvan vuoden alusta lukien kaikille kerhojen kerhokäyttäjille sekä yhteyshenkilöille on kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä lähetetty Motin kautta sähköpostitse Kerhoposti-nimellä kulkevia viestejä. Viesteihin on koottu lähiviikkojen tärkeimmät ajankohtaiset tiedotusasiat sekä tietoa tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista.

Kuitenkaan edes minulla ei sellaista ole ässää hihassani, jolla saisin kaikki nämä asiat ratkaistua. Siksi olenkin koonnut tuekseni hiljattain uudistettuun kerhotyöryhmään laajaa osaamista lajiemme ja kerhotoiminnan parista. Allekirjoittaneen sekä SML:n hallituksessa vaikuttavien Jonna Kyllästisen ja Petri Niemelän lisäksi mukana työryhmässä on kuusi kerho- ja lajiaktiivia, joiden kanssa valmistelemme yhteistyössä tulevia kerhoasioita sekä esimerkiksi kerhofoorumeita. Tavoitteena on muodostaa tästä aktiivinen asiantuntijaryhmä edistämään jäsenkerhojemme asiaa.

Tähän muutos- ja kehitystyöhön tarvitsemme mukaamme myös jokaisen jäsenkerhomme, harrastajan, valmentajan sekä kerhoaktiivin, jotka järjestävät harrastus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa sekä kertovat moottoriurheiluteemoista näkyvästi ja kuuluvasti niin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa kuin lehtien palstoillakin. Onkin siis aika kääriä hihat, nostaa katse etulokasuojasta seuraavaan mutkaan ja ryhtyä hommiin. Pystymme muuttumaan ja kehittymään, kun teemme sen yhdessä toisiamme tukien, ohjaten ja auttaen.

Miksi? Siksi, jotta moottoriurheilulla on edessä seuraavatkin sata vuotta menestyksekästä tarinaa tuleville sukupolville kerrottavaksi.

Olethan sinä ja kerhosi mukana varmistamassa moottoriurheilun tulevaisuutta?

--

Miska Jokinen