SML:n toiminnassa mukana olleista alle 15 prosenttia on kokenut syrjintää tai kiusaamista

Teksti
Suomen Moottoriliitto julkaisi kesällä tehdyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tulokset.

Suomen Moottoriliitto ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä toteutti avoimen kyselyn jäsenistölle kesäkuussa 2022. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 174 henkilöä. Koko jäsenmäärään nähden kyselyyn vastanneiden määrä on pieni, mutta sukupuolijakaumaltaan, lajeittain ja ikäjakaumaltaan vastaajat edustivat samassa suhteessa koko Suomen Moottoriliitto ry:n jäsenistöä. Myös aiempiin kyselyihin suhteutettuna kesäkuussa avattuun kyselyyn vastasi huomattavasti suurempi määrä jäsenistöstä, kuin mitä SML:n kyselyihin keskimääräisesti vastataan.

Kyselyn tulokset kertovat, että suurin osa vastanneista kokee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvo-asioiden olevan hyvällä mallilla, mutta ei kuitenkaan erinomaisella tasolla. Kiusaamista tai syrjintää on kokenut tai todistanut SML:n toiminnassa alle 15% kyselyyn vastanneista. SML:n pyrkimys on saada tämä prosenttiluku laskemaan nollaan. Suurimmat syyt, joita vastanneet arvelivat olevan kiusaamisen tai syrjinnän taustalla olivat mielipiteet, aikaisempi erimielisyys, asema toiminnassa ja sukupuoli.

Myös esteettömyyteen kilpailu- ja harrastepaikoilla toivottiin parannuksia. Naisten luokille annettu SM-arvo sai kyselyssä myös kovasti kiitosta.

Kyselyn tulosten pohjalta SML:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty ja päivitetyn ja julkaistun suunnitelman myötä jäsenistö pääsee tutustumaan konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla SML vie tasa-arvoasiaa eteenpäin. Kiusaamiseen puuttumisen suunnitelma on myös päivitetty. Molemmat yllä mainitut dokumentit löydät SML:n verkkosivuilta:

https://www.moottoriliitto.fi/sml/toiminnan-eettiset-periaatteet/

Mikäli kuka tahansa SML:n toiminnan parissa kokee tulleensa kiusatuksi tai syrjityksi ja haluaa, että asiaa selvitetään tarkemmin SML:n toimesta, voi yhteyttä ottaa SML:n toimistolle: office@moottoriliitto.fi

SML:n yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2022
https://www.moottoriliitto.fi/sml/toiminnan-eettiset-periaatteet/yhdenvertaisuus-tasa-arvo-ja-syrjinnan-ehkaiseminen/

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä

Jonna Kyllästinen (puheenjohtaja)

Miia-Maria Vepsäläinen

Sini-Erika Käyhkö

Kaisa Lökfors