SML:n rikolliset kuriin linja PITÄÄ????

huomasin mielenkiintoisen artikkelin kymiksen sivulla
http://www.kymalainen.net/
päivämäärät 15.11 ja 10.11
jostain syystä olen lukenut urheilusäännöstöä (sml:n ja fim:n) viime aikoina.

tässä muutama sml:n pykälä
012.7 LISENSSIEN HYLKÄÄMINEN TAI PERUUTTAMINEN
SML voi:
- Hylätä lisenssianomuksen
- Peruuttaa lisenssin rangaistuspäätöksen johdosta
Peruutettu lisenssi on palautettava viivytyksettä SML:n toimistoon lisärangaistuksen uhalla.

025.9.4 Ajajien käyttäytyminen
- Yksittäisten moottoriajoneuvoilla tapahtuvaa toimintaa harrastavien pitää omaksua muiden
teiden käyttäjien kanssa yhdenmukaiset tavat.
- On oltava järkevä ja tulee välttää aggressiivista ja kilpailuhenkistä ajamista.
- Polttoainetta tulee käyttää säästäväisesti ja alentaa ympäristön saastuttamista välttämällä
moottorin tyhjäkäyntiä.
- On ajettava kohteliaasti ja rajoitettava ympäristön melusaastetta antamalla äänimerkki vain
hätätapauksessa.
- Meluhaitat. Standartinmukaista hyväksyttyä pakokaasujen poistojärjestelmää tulee käyttää.
- Ainoastaan moottoriajoneuvoille laillisesti sallittuja reittejä tulee käyttää.
- On ajettava ammattimaisesti meluamatta ja huomaamattomasti, kun on ryhmässä.
- Eläinkuntaa ja sen luonnollista ympäristöä tulee suojella ajamalla järkevästi

Foorumit